Marathon Results

Girls Athlete Place Results
5000 Meter Run
24:33.40 Kimberly White 37th Girls Varsity 2
Boys Athlete Place Results
5000 Meter Run
18:41.90 Lucas Baker 23rd Boys Varsity 2
19:22.70 Jesse Walley 36th Boys Varsity 2
19:46.80 Zachary O'rourke 50th Boys Varsity 2